Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for tiltalte i en sag om vold og røveri i bandemiljøet 
27-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. august 2013 i en straffesag om vold og røveri i bandemiljøet, hvor i alt 11 personer er tiltalt. Anklagemyndigheden anmodede om byrettens stillingtagen til, om der skulle ske hel eller delvis tilbagekaldelse af beskikkelsen af fem af forsvarerne, som var advokater fra samme advokatkontor. Byretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilbagekalde beskikkelserne og opretholdt derfor de pågældende forsvarerbeskikkelser. Landsretten fandt, at der ikke på daværende tidspunkt var påvist modstridende interesser mellem de tiltalte, men at der efter sagens omstændigheder var en nærliggende risiko for, at sådanne forelå eller kunne opstå i tiden op til eller under hovedforhandlingen med den følge, at en eller flere af de tiltalte kunne risikere at få et svækket forsvar, såfremt flere forsvarere kom fra samme advokatkontor. Landsretten ændrede således byrettens kendelse og tilbagekaldte forsvarerbeskikkelsen af de fem forsvarere i medfør af retsplejelovens § 734, stk. 2, eller en analogi heraf.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0161.

Procesbevillingsnævnet har henholdsvis den 26. juni og 16. august 2013 – i sagerne som er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-26-0015 og 2013-26-0024 – meddelt anklagemyndigheden tilladelser til kære til Højesteret i to sager med lignende problemstillinger.
Til top Sidst opdateret: 27-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk