Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra kontorfællesskab for tiltalte i en sag om indsmugling af hash 
19-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. november 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2013 i en straffesag om indsmugling af hash, hvor i alt 6 personer er tiltalt. To af de tiltalte havde fået beskikket forsvarere, som var i kontorfællesskab, men med hver deres personligt ejede advokatfirma. Anklagemyndigheden anmodede om byrettens stillingtagen til, om der skulle ske tilbagekaldelse af beskikkelsen af én af disse to forsvarere. Byretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilbagekalde beskikkelse og opretholdt derfor de pågældende forsvarerbeskikkelser. Landsretten fandt, at der var en nærliggende risiko for, at modstridende interesser mellem de varetægtsfængslede tiltalte – som begge havde nægtet sig skyldige og kun i meget begrænset omfang havde udtalt sig – forelå eller kunne opstå i tiden op til eller under hovedforhandlingen, hvorfor de ikke kunne være repræsenteret af mere end én forsvarer fra det samme advokatkontor. Landsretten ændrede således byrettens kendelse og bestemte i medfør af en analog anvendelse af retsplejelovens § 734, stk. 2, at beskikkelsen af én af disse to forsvarere skulle tilbagekaldes.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0270.

Procesbevillingsnævnet har henholdsvis den 26. juni, 16. august og 26. september 2013 – i sagerne som er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-26-0015, 2013-26-0024 og 2013-25-0161– meddelt tilladelser til kære til Højesteret i tre sager med lignende problemstillinger.
Til top Sidst opdateret: 19-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk