Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere for 8 ansatte i et fængsel i forbindelse med en indsats dødsfald 
07-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2011 meddelt 7 fængselsbetjente og en sygeplejerske tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. februar 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse, hvorved de 8 ansattes begæring om beskikkelse af forsvarer ikke blev taget til følge bl.a. med henvisning til, at de 8 ansatte ikke har været sigtede eller i øvrigt kan anses for sigtede i en sag, hvor en indsat afgik ved døden. Landsretten henviste til, at der i et sådant tilfælde ikke er hjemmel til at beskikke forsvarere efter retsplejelovens § 731 eller § 732, ligesom retsplejelovens kap. 93 c ikke finder anvendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0029.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk