Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af bistandsadvokat til forældrene til afdød indsat. 
07-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2011 meddelt forældrene til en nu afdød indsat i et fængsel tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. februar 2011. Den tidligere indsatte afgik ved døden efter en episode, hvor 8 ansatte i fængslet var indblandet. De ansatte er ikke blevet sigtet i sagen. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse, hvorved forældrenes begæring om beskikkelse af bistandsadvokat ikke blev taget til følge bl.a. med henvisning til, at det ikke er påvist, at der er en straffesag, som anført i retsplejelovens § 741 a, stk. 1, 2 eller 4, at der ikke foreligger særlige hensyn, jf. retsplejelovens § 741 a, stk. 5, og at der ikke er grundlag for beskikkelse i medfør af retsplejelovens § 995 a, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0041.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk