Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om berettigelsen af en bortvisning af en arbejdstager for privat brug af en arbejdsmobiltelefon. 
13-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2015 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 5. november 2014.

Arbejdstageren var blevet bortvist af sin arbejdsgiver, fordi han over en periode på 5 måneder via sin arbejdsmobiltelefon havde købt private togbilletter for samlet 1.282 kr. for arbejdsgiverens regning.

Det blev under sagen i byretten og landsretten lagt til grund, at der i arbejdsstedets personalehåndbog ikke var givet vejledning om, hvilke private formål en arbejdsmobiltelefon kunne anvendes til, ligesom der ikke forelå nogen anden intern instruks herom. Byretten fandt på denne baggrund bortvisningen uretmæssig. Arbejdsgiveren ankede byretsdommen til Østre Landsret, som fandt, at bortvisningen havde været berettiget. Østre Landsret lagde blandt andet vægt på, at det burde have stået arbejdstageren klart, at hans arbejdsmobiltelefon var et arbejdsredskab, som ikke uden arbejdsgiverens udtrykkelige accept kunne benyttes til betaling af rent private udgifter.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0676.
Til top Sidst opdateret: 13-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk