Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om behandling af en sag om godtgørelse for uberettiget afskedigelse ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system 
25-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. oktober 2010 meddelt arbejdsgiver i en sag om godtgørelse for uberettiget afskedigelse tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. august 2010. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om ikke at afvise sagen, idet det blev lagt til grund, at arbejdstagers faglige organisation havde afvist at iværksætte en rettidig fagretlig behandling af sagen, hvorfor arbejdstager var berettiget til at anlægge sagen ved de almindelige domstole. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at den faglige organisation i forbindelse med sagen optrådte som mandatar for arbejdstager.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0339.
Til top Sidst opdateret: 25-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk