Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om behandling af en sag om godtgørelse for forskelsbehandling skal ske ved de almindelige domstole eller i det fagretlige system. 
29-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. november 2011 meddelt arbejdstager i en sag om godtgørelse for ulige behandling som følge af alder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2011. Ved dommen stadfæstede landsretten byrettens dom om at afvise sagen, idet det blev lagt til grund, at arbejdstagers faglige organisation havde begæret faglig voldgift, hvilken blev hævet uden nærmere oplysning om baggrunden herfor. Arbejdstageren fandtes derved ikke at have godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at hun i medfør af arbejdsretslovens § 11, stk. 2, var berettiget til at få sagen prøvet ved de almindelige domstole. Den faglige organisation optrådte ikke som mandatar for arbejdstageren og støttede ej heller sagsanlægget ved de almindelige domstole økonomisk.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0323.
Til top Sidst opdateret: 29-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk