Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om begrænset rejseforbehold 
20-08-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 18. august 2015 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser om begrænset rejseforbehold, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 27. januar 2015 og af Østre Landsret den 1. juli 2015 i to straffesager. I begge sager var advokaterne, der havde kontor uden for retskredsen, hvor straffesagen blev behandlet, blevet beskikket med rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3. Begge advokater anmodede byretten om at begrænse rejseforbeholdet, således at de fik godtgørelse for rejsetid og kørselsgodtgørelse i forbindelse med arrestbesøg henholdsvis afhøringer af børn foretaget uden for retskredsen. Advokaterne henviste til, at dette ikke ville medføre meromkostninger for statskassen i forhold til en beskikket forsvarer inden for retskredsen, som får salær og godtgørelse for rejsetid uden for retskredsen f.eks. til arrestbesøg. Såvel byretten som landsretten afviste i begge sager at begrænse rejseforbeholdet. Landsretten henviste bl.a. til, at den særlige ordning, der gælder for beskikkede advokater inden for retskredsen, ikke kunne føre til, at også advokater med kontor uden for retskredsen, hvor betingelserne for rejseforbehold er opfyldt, skal tillægges salær og godtgørelse for rejsetid til en destination uden for retskredsen på samme måde som en lokal forsvarer.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0034 og j.nr. 2015-25-0195.

Til top Sidst opdateret: 20-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk