Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bødefastsættelse i en sag om overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4 
08-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2010 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. august 2010.  Domfældte var i byretten blevet idømt en bøde på 899.000 kr. for overtrædelse af toldlovens § 23, stk. 4, ved i forbindelse med udrejse fra Danmark at have undladt at angive over for told- og skatteforvaltningen, at han medtog 700.000 kr. og 120.000 USD. Landsretten nedsatte bøden til 449.000 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0209.
Til top Sidst opdateret: 08-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk