Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om arbejdsgivers adgang til ensidigt at bringe en uddannelsesaftale til ophør som følge af bristende forudsætninger 
08-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2010 meddelt Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund som mandatar for en frisørelev tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. december 2009. I sagen, hvor en arbejdsgiver havde fået dispensation til at ansætte en frisørelev betinget af, at virksomheden havde mindst én fuldtidsansat frisør, ophævede arbejdsgiver uddannelsesaftalen med eleven under henvisning til, at den fuldtidsansatte frisør havde opsagt sin stilling. Landsretten (dissens), der bl.a. lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde søgt at sikre, at eleven kunne fortsætte under en anden uddannelsesaftale, fandt som byretten, at der forelå bristende forudsætninger. Arbejdsgiveren havde derfor ret til at ophæve uddannelsesaftalen, jf. erhvervsuddannelseslovens § 61, stk. 2, og frisøreleven var derfor ikke berettiget til erstatning.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0038.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk