Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 3, om salær 
18-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. maj meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om afvisning af et kæremål om salær, der afsagt af Vestre Landsret den 14. januar 2015.

Byretten havde i en retsbog fastsat salæret til en beskikket advokat i en sag, hvor der var fri proces, til 20.000 kr. med tillæg af moms.

Advokaten kærede afgørelsen til Vestre Landsret, der henviste til, at det fremgår af retsplejelovens § 389, stk. 3, at salær, der fastsat til højst 20.000 kr., ikke kan kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Landsretten afviste herefter kæremålet med henvisning til, at selve salæret ikke oversteg 20.000 kr., og Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-22-0171.    
Til top Sidst opdateret: 18-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk