Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsen af den militære straffelovs § 27, stk. 2, jf. stk. 1, om pligtforsømmelse af særlig grov karakter. 
05-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2011 meddelt to tidligere ansatte i Forsvaret tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. februar 2011. Der var i sagen rejst tiltale mod de to ansatte for overtrædelse af den militære straffelovs § 27, stk. 2, jf. stk. 1, ved groft at have tilsidesat deres pligter ved for den enes vedkommende at have oplyst at have fundet en oversættelse til arabisk af bogen ”Jæger – i krig med eliten”, selv om han selv havde foranlediget oversættelsen, og for den andens vedkommende ved på direkte forespørgsel og i strid med sandheden at have benægtet at have videresendt oversættelsen til et landsdækkende dagblad. Ved byretten blev de to ansatte frifundet. Østre Landsret fandt derimod begge skyldige i overensstemmelse med tiltalen og fastsatte straffen til henholdsvis betinget fængsel i 30 dage og en bøde på 8.000 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0061.
Til top Sidst opdateret: 05-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk