Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse i landsretten af stemmereglerne under en straffesag 
13-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 26. april 2011. Domfældte var i byretten under en tilståelsessag fundet skyldig i uden anerkendelsesværdigt formål på et offentligt sted at have været i besiddelse af en ulovlig foldekniv. Byretten idømte ham en straf af ubetinget fængsel i 7 dage. Domfældte ankede strafudmålingen til landsretten. Tre af de voterende i landsretten fandt, at straffen skulle fastsættes som i byretten, én voterende fandt, at straffen var passende udmålt, men at fængselsstraffen skulle gøres betinget, og endelig fandt to voterende, at sagen skulle afgøres med bøde. Landsretten stadfæstede efter udfaldet af denne stemmeafgivning byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0129.
Til top Sidst opdateret: 13-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk