Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse af telekommunikation med billede ved afgivelse af vidneforklaringer i en straffeankesag 
03-03-2011 

 

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2011 meddelt 3 tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. februar 2011. Landsretten tillod, at der i en straffeankesag om omfattende narkotikakriminalitet blev afgivet forklaring af 2 amerikanske vidner ved anvendelse af telekommunikation med billede i medfør af retsplejelovens § 174, stk. 2. Det ene vidne havde indgået en såkaldt "plea agreements" med den amerikanske anklagemyndighed i samme sagskompleks, og det andet vidne, der havde afgivet forklaring under sagen i byretten, var anklager på sagerne i USA.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2011-25-0031.

Til top Sidst opdateret: 03-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk