Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse af retsplejelovens bestemmelse om dataaflæsning i forbindelse med indgreb rettet mod en mistænkts Facebook- og Messenger-profiler 
18-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. april 2011 meddelt en beskikket indgrebsadvokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. februar 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om, at det tillodes politiet at foretage dataaflæsning i medfør af retsplejelovens § 791 b, stk. 1 og 2, af Facebook- og Messenger-profiler tilhørende en person mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 191. Indgrebet blev tilladt gennemført ved indlogning på profilerne med rette kodeord, som politiet havde kendskab til fra den øvrige efterforskning. Landsretten tiltrådte endvidere, at byretten havde godkendt en allerede foretaget kortvarig indlogning på Facebook-profilen med henblik på at konstatere, om den fortsat var aktiv.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-25-0027.
Til top Sidst opdateret: 18-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk