Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse af lejelovens § 41, stk. 1, i en sag, om udsættelse af lejer på grund af manglende betaling af varmebidrag 
02-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2010 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. januar 2010 i en fogedsag om udsættelse af lejer. I sagen, hvor lejer var ophørt med at betale a conto-bidrag for varme, fandt Huslejenævnet, at udlejer havde krav på efterbetaling af varmebidrag i alt 15.692,95 kr. Da lejer ikke efterkom udlejers påkrav om betaling, indbragte udlejer sagen for fogedretten. Udlejers anmodning om udsættelse af lejer blev ikke taget til følge af fogedretten, hvilket landsretten tiltrådte. Landsretten henviste til, at kravet oversteg 3 måneders leje, og at udlejer ikke i overensstemmelse med lejelovens § 41, stk. 1, havde tilbudt lejer afdragsvis betaling af kravet, hverken da varmeregnskabet blev fremsendt eller efterfølgende.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0025.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk