Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse af formodningsreglen i købelovens § 77 a, stk. 3, i en sag om mangler ved en hund. 
22-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. marts 2013 meddelt en forbruger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. september 2012. Forbrugeren havde købt en hund, som efterfølgende – og inden seks måneder efter leveringen – viste sig at lide af hoftedysplasi og osteochondrose og måtte aflives. Forbrugeren ville derfor hæve købet og have erstatning for dyrlægeregninger mv. Der blev under sagen fremlagt bl.a. erklæringer fra to dyrlæger, som tillige afgav vidneforklaringer. Byretten fandt, at der ikke var grundlag for en formodning for, at de væsentlige lidelser, som hunden havde udviklet, havde været til stede allerede på leveringstidspunktet, og byretten frifandt derfor sælgeren. Landsretten fandt efter de foreliggende oplysninger og bevisførelsen i en samtidigt behandlet lignende ankesag, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at hunden led af en mangel på leveringstidspunktet. Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0595.
Til top Sidst opdateret: 22-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk