Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ansvar for en kabelskade i forbindelse med gravearbejde påhviler en ledningsejer eller en entreprenør 
12-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. oktober 2011 meddelt en ledningsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. marts 2011. Entreprenøren havde inden gravearbejdet rettet henvendelse til ledningsregistret og herefter til ledningsejeren, der havde udleveret kort over området med angivelse af kabler. Der var en afvigelse på kortangivelsen. Byretten fandt, at entreprenøren havde handlet ansvarspådragende ved at fortsætte gravearbejdet uden at sikre sig, at der ikke herved var risiko for kabelskader. Landsretten fandt at de udleverede ledningsoplysninger ikke var tilstrækkelige og henviste til, at det af forarbejderne til § 8 i lov om registrering af ledningsejere fremgår, at såfremt en ledningsejer ikke kan fremskaffe tilstrækkelige ledningsoplysninger, skal denne indgå aftale med forespørgeren om påvisning på stedet. Landsretten frifandt herefter kommunen for ansvar.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0202.
Til top Sidst opdateret: 12-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk