Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om annullation af en ansættelse som følge af manglende oplysning om sygefravær på grund af stress i et tidligere job 
22-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. maj 2013 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. november 2012.
Et hospital havde truffet afgørelse om at ansætte arbejdstageren som lønkonsulent på hospitalet. Ved modtagelse af arbejdstagerens data fra den forrige arbejdsgiver, et andet hospital i samme region, blev hospitalet gjort bekendt med, at arbejdstageren de seneste 6 måneder havde været sygemeldt med stress.
På denne baggrund annullerede hospitalet ansættelsen med begrundelsen, at tilliden til arbejdstageren var væk, idet hun ikke af egen drift havde oplyst om sygemeldingen under ansættelsessamtalerne, hvilket hun ifølge hospitalet var forpligtet til efter helbredsoplysningslovens § 6.
Arbejdstageren anlagde herefter sag mod hospitalet, idet hun ikke mente, at hendes sygemelding havde betydning for den nye ansættelse, da sygemeldingen var begrundet i interne forhold på hendes tidligere arbejdsplads. Både byretten og landsretten udtalte, at arbejdstageren efter helbredsoplysningslovens § 6 af egen drift inden ansættelsen skulle have oplyst hospitalet om sin sygemelding, når den havde medført en så langvarig sygeperiode, der ikke var afsluttet ved ansættelsessamtalerne og derfor havde direkte tidsmæssig sammenhæng med hendes ansøgning om en stilling på hospitalet som lønkonsulent, der i vid udstrækning måtte anses for at have samme karakter som den hidtidige stilling.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2013-22-0017.
Til top Sidst opdateret: 22-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk