Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anke i den borgerlige retsplejes former af konfiskationsafgørelsen i straffeankedom 
05-04-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2013 med forbehold for, at Højesteret kan admittere anken, meddelt to personer tilladelse til anke til Højesteret i den borgerlige retsplejes former af en afgørelse om konfiskation i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. november 2012 i en straffeankesag mod en tredje person. Ved dommen blev den tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 15 og § 16, stk. 3, jf. stk. 1, idømt fængsel i 3 år og 6 måneder og en tillægsbøde på 3.570.000 kr., ligesom der hos tiltalte i medfør af straffelovens § 76 a, stk. 1, blev konfiskeret en række effekter. De to personer afgav forklaring som vidner i by- og landsretten, i hvilken forbindelse de forklarede, at effekterne ikke tilhørte tiltalte men derimod et kommanditselskab, og at komplementarselskabet i dette kommanditselskab senere var videreført som interessentskab med dem som interessenter. I forbindelse med straffesagens behandling i landsretten havde de ikke partsstatus, og de kunne således ikke under straffesagen påstå, at der ikke skulle ske konfiskation hos tiltalte af effekterne.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0112.
Til top Sidst opdateret: 05-04-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk