Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om alternativt opråb på misligholdelsesauktion 
14-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. februar 2014 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om tvangsauktion, der blev afsagt af Østre Landsret den 20. december 2013. Selskabet havde indgivet tvangsauktionsbegæring vedrørende en større ejendom med flere lejere og andre særlige forhold. Under en efterfølgende misligholdelsesauktion blev der foretaget alternativt opråb, hvorefter der blev meddelt hammerslag. I auktionsbogen herfra står blot anført, at ejendommen blev opråbt uden respekt af lejekontrakten. Der opstod efterfølgende uenighed vedrørende omfanget af det alternative opråb, og lejeren kærede fogedrettens misligholdelsesauktion til landsretten. Landsretten fandt, at det alternative opråb, der dannede grundlag for auktionskøberens bud og for hammerslaget, således som dette var formuleret i auktionsbogen, ikke havde den fornødne klarhed. Landsretten ophævede herefter fogedrettens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0026.
Til top Sidst opdateret: 14-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk