Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af korrigeret ankestævning underskrevet af mødeberettiget advokats fuldmægtig 
21-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2012 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2012. Ved dommen afviste landsretten appellantens anke af en dom under henvisning til, at en korrigeret ankestævning ikke var underskrevet af en mødeberettiget advokat eller på vegne af en sådan. Appellanten havde imod afvisning anført, at det fremgik af angivelsen af parterne forrest på den korrigerede ankestævning, at advokatfuldmægtigen optrådte i sagen ”for” den mødeberettigede advokat, og at advokatens navn stod ovenover fuldmægtigens underskrift, ligesom brevhovedet på papiret alene angav de to juristers navne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0354.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk