Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af konkursbegæring på baggrund af et omstødelseskrav 
16-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2012 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. december 2011. Skifteretten havde taget skyldnerens bo under konkursbehandling. Landsretten fandt, at rekvirentens krav var et omstødelseskrav, jf. konkurslovens kapitel 8, og anførte, at et sådan krav efter konkurslovens § 135 skal gøres gældende under en retssag ved de almindelige domstole. Landsretten anførte, at hvis der tages stilling til skyldnerens indsigelser mod omstødelseskravet i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring og senere i forbindelse med fordringsprøvelsen i konkursboet, bliver det skifteretten, der tager stilling til omstødelseskravet, hvilket ikke er i overensstemmelse med konkurslovens § 135. Landsretten afviste herefter konkursbegæringen og ophævede konkursdekretet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0536.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk