Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af en sag, der ikke var indgivet til rette saglige værneting 
05-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2013 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 13. februar 2013. Kreditor havde inden søgsmålsfristens udløb indgivet stævning ved en kredsret mod et selskab i likvidation. Kredsretten henviste sagen til Retten i Grønland i medfør af Grønlands retsplejelovs § 56, stk. 1. Stævningen blev modtaget i Retten i Grønland efter søgsmålsfristens udløb. Retten i Grønland fandt, at denne var rette saglige værneting i sagen, og at afbrydelse af søgsmålsfristen måtte regnes fra stævningens modtagelse i kredsretten. Grønlands Landsret tiltrådte, at Retten i Grønland var rette saglige værneting. Grønlands Landsret fandt imidlertid, at afbrydelse af søgsmålsfristen ikke kunne regnes fra stævningens modtagelse i kredsretten, uagtet at kredsretten videresendte stævningen til Retten i Grønland. Grønlands Landsret bemærkede i den forbindelse, at likvidator i overensstemmelse med lovgivningen udtrykkeligt havde vejledt kreditor om rette værneting samt om søgsmålsfristen. Da stævningen således var indgivet efter søgsmålsfristens udløb, afviste Grønlands Landsret sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0134.
Til top Sidst opdateret: 05-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk