Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1 
10-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2015 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. maj 2015.

Appellanten blev i byretten dømt til at betale et finansieringsselskabs resttilgodehavende i henhold til en leasingaftale vedrørende en bil, som finansieringsselskabet havde gjort gældende, var indgået af appellanten. På baggrund af de konkrete omstændigheder vedrørende leasingtagerens legitimation over for bilsælgeren og appellantens adfærd i tiden efter leasingaftalens indgåelse lagde byretten til grund, at leasingaftalen var indgået af appellanten.

Appellanten ankede dommen til Vestre Landsret. Til støtte for anken gentog appellanten sine anbringender for byretten samt gjorde nogle yderligere anbringender gældende til støtte for sin frifindelsespåstand, herunder at finansieringsselskabet havde handlet uforsigtigt ved bl.a. at have modtaget udbetalingen på 50.000 kr. i kontanter.

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1, med henvisning til, at det, der var anført for landsretten, ikke gjorde det sandsynligt, at landsretten ville komme til et andet resultat end byretten, og at landsretten ikke i øvrigt fandt grunde, der talte for, at sagen skulle behandles i to instanser. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0274.
Til top Sidst opdateret: 10-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk