Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af bevisanke, fordi de tiltalte, der havde anket, var udrejst af Danmark uden at meddele en kontaktadresse. 
28-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2010 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. april 2010.

Fem tiltalte, der alle var udenlandske statsborgere, havde anket en straffedom til frifindelse og var rejst ud af Danmark uden at meddele en kontaktadresse til anklagemyndigheden.

Landsretten afviste at tage en begæring fra anklagemyndigheden om afvisning af de tiltaltes anke efter retsplejelovens § 920, stk. 3, til følge. Landsretten lagde herved vægt på, at det hverken kunne lægges til grund, at de tiltalte havde skiftet bopæl i hjemlandet, eller at deres adresser ikke ville kunne fremfindes ved en simpel forespørgsel hos myndighederne i hjemlandet, der ikke gik væsentlig videre end en tilsvarende henvendelse til eller et opslag i CPR-registret.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0110.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk