Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af bevisanke, fordi den tiltalte, der havde anket, var udsendt af Danmark uden at meddele en kontaktadresse. 
25-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2011 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. november 2010.
Den tiltalte, der er udenlandsk statsborger, havde i april 2010 anket en straffedom til frifindelse. Tidspunktet for hovedforhandlingen i august 2010 blev forkyndt for den tiltalte, der imidlertid dagen før hovedforhandlingen - uden at meddele en kontaktadresse til anklagemyndigheden - blev frivilligt udsendt af Danmark i forbindelse med en tidligere afsagt udvisningsdom. Der blev i den forbindelse berammet ny hovedforhandling tre måneder senere. Anklagemyndigheden var ikke i besiddelse af oplysninger om ansøgers nye opholdssted/bopæl, og iværksatte på den baggrund ikke forkyndelse af indkaldelse til hovedforhandlingen.
Landsretten afviste tiltaltes anke efter retsplejelovens § 920, stk. 3, under henvisning til, at tilkendegivelse angående tid og sted for hovedforhandlingen i sagen ikke på sædvanlig måde havde kunnet forkyndes for tiltalte, idet han efter udsendelsen havde undladt at oplyse nogen adresse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0269.
Til top Sidst opdateret: 25-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk