Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af ankestævning, der var sendt pr. telefax i underskrevet stand, men blev fulgt op af original ankestævning uden underskrift. 
23-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. marts 2011 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. februar 2011. Appellantens advokat havde i forbindelse med anke af en dom, der var afsagt efter reglerne om småsager i retsplejelovens kapitel 39, sendt en underskrevet ankestævning til landsretten pr. telefax. Dagen efter modtog landsretten en original ankestævning, der imidlertid ikke var underskrevet. Landsretten videresendte ankestævningerne til byretten, der 4 uger senere sendte ankestævninger, rets- og dombogsudskrifter mv. til landsretten med bemærkning om, at ankestævningen ikke sås at være underskrevet. Landsretten afviste herefter anken ved dom, idet retten bemærkede, at telefaxen ikke var blevet fulgt op af den originale ankestævning i underskrevet stand.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0052.
Til top Sidst opdateret: 23-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk