Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om aftaleindgåelse og fortolkning af en renteswapaftale. 
28-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. maj 2015 meddelt en tandlæge tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2015 i en erstatningssag mellem tandlægen og hans tidligere bank.  Sagen vedrørte to forhold, nemlig om tandlægen var berettiget til erstatning for tab som følge af etablering af en stoploss klausul på hans udlandslån i schweizerfranc, og om banken, også i perioden efter indfrielsen af udlandslånet, var berettiget til at opkræve betalinger i medfør af den renteswapaftale der var indgået i tilknytning til udlandslånet.

I byretten blev banken frifundet for erstatningspåstanden vedrørende etableringen af stoploss klausulen, ligesom banken fik medhold i, at banken kunne støtte ret på renteswapaftalen også efter indfrielsen af udlandslånet. Østre Landsret tiltrådte, at tandlægen ikke var berettiget til erstatning, men fandt samtidig, at banken ikke kunne støtte ret på renteswapaftalen efter indfrielsen af udlandslånet. Uanset, at landsretten fandt, at banken ikke kunne støtte ret på renteswapaftalen, frifandtes banken for en påstand om tilbagebetaling af allerede gennemførte betalinger fra tandlægen til banken i henhold til renteswapaftalen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0210.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk