Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afkortning af idømt fængselsstraf som følge af varetægtsfængsling efter udlændingeloven 
09-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2011 meddelt en domfældt udlænding tilladelse til anke af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. november 2010 i to straffesager. Den domfældte udlænding var i en tidligere sag ved byretten blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder og udvist med indrejseforbud i 10 år. Udlændingen blev efter afsoning løsladt på prøve med en reststraf på 246 dage. Den dag, der skete prøveløsladelse, blev udlændingen varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 2, for at sikre en effektiv fuldbyrdelse af udvisningen. Da udvisningen ikke kunne gennemføres, blev udlændingen efter 10 måneders varetægtsfængsling løsladt til tålt ophold i Danmark. Efterfølgende blev udlændingen anholdt 2 gange og varetægtsfængslet sigtet for ny kriminalitet. Udlændingen blev herefter ved byretten af to omgange idømt fællesstraffe, der tillige omfattede reststraffen på de 246 dage fra den tidligere dom. Disse domme ankede udlændingen til Østre Landsret.  Østre Landsret behandlede sagerne samlet og idømte udlændingen en fællesstraf på 1 år og 4 måneders fængsel. Østre Landsret fandt, at der ikke skulle ske afkortning i den idømte fællesstraf efter straffelovens § 86 som følge af den tidligere skete varetægtsfængsling i henhold til udlændingelovens § 35, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0267 og j. nr. 2010-25-0268.
Til top Sidst opdateret: 09-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk