Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afholdelse af transportudgifter i forbindelse med udøvelse af samvær 
27-07-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2010 i en ankesag om samvær, herunder navnlig spørgsmål om afholdelse af udgifter i forbindelse med udøvelse af samværet, meddelt moderen tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2010.

Faderen er udstationeret i Bruxelles. Forældrene, der har fælles forældremyndighed over barnet, var uenige om bopælen for barnet, og sagen blev derfor anlagt. Ved byrettens dom blev det bestemt, at barnet skulle bo hos moderen, og at faderen skulle have samvær med barnet hver anden weekend. Det blev endvidere bestemt, at forældrene skulle dele udgifterne i forbindelse med udøvelsen af samværet. For landsretten blev der endeligt nedlagt påstande om stadfæstelse af byrettens dom, for så vidt angik bopælsspørgsmålet, således at tvisten nu alene angik spørgsmålet om samvær og fordelingen af udgifterne til transporten i den forbindelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom i det omfang, den forelå til prøvelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-23-0026.
Til top Sidst opdateret: 27-07-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk