Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering af en for sent indgivet anke i en straffesag mod en udlænding, der var omfattet af udlændingelovens regler om menneskehandel. 
19-05-2010 

 

Procesbevillingsnævnet har den 12. maj 2010 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der blev afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2010 i en straffesag. Ved kendelsen afviste Østre Landsret at admittere en for sent indgivet anke i medfør af retsplejelovens § 910, stk. 1, og § 914. Udlændingen var i byretten blevet idømt fængsel i 40 dage for dokumentfalsk og udvist af Danmark med indrejseforbud i 5 år, selv om udlændingen havde oplyst, at hun havde været udsat for menneskehandel. Efter byrettens dom traf Udlændingeservice afgørelse om, at udlændingen var omfattet af udlændingelovens regler om menneskehandel. Udlændingen besluttede ca. 6 måneder efter byrettens dom i samråd med en ny advokat at anke byrettens dom med påstand om, at bestemmelsen i dommen om udvisning blev ophævet under henvisning til udlændingelovens § 26 a.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0094.

Til top Sidst opdateret: 19-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk