Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i udleveringssag om admittering af anklagemyndighedens kære. 
28-12-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2012 meddelt en svensk-tjekkisk statsborger begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2012 i en sag om udlevering til Slovakiet. Byretten havde godkendt Justitsministeriets afgørelse om udlevering, men havde bestemt, at udlevering skulle udsættes indtil videre. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse, men indgav kæreskrift til landsretten, i stedet for til byretten, hvorfor kæren ikke var modtaget korrekt inden for kærefristen. Landsretten admitterede kæren og ændrede byrettens afgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0268.
Til top Sidst opdateret: 28-12-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk