Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om adgang til at kære et fogedforbud 
30-11-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. november 2009 meddelt en producent af generiske lægemidler tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 11. september 2009. I sagen havde producenten, der ikke var part i sagen, kæret et fogedforbud, som var blevet nedlagt over for en lægemiddelgrossist efter begæring af patentindehaveren.

Landsretten afviste producentens kære under henvisning til, at det nedlagte fogedforbud alene var rettet mod lægemiddelsgrossisten, og at det ikke herved var forbudt producenten at forhandle de pågældende lægemidler. Landsretten fandt således, at fogedforbudet ikke indeholdt en afgørelse over for producenten, jf. retsplejelovens § 393, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0197.
Til top Sidst opdateret: 30-11-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk