Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om adgang til at kære byrettens afgørelse om sagsomkostninger i en straffesag 
04-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2015 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. maj 2015.

Domfældte var ved byrettens dom fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119 og våbenloven. Der blev ikke fastsat straf for domfældte, idet han fandtes omfattet af straffelovens § 16, og han blev idømt ambulant psykiatrisk behandling efter straffelovens § 68. Det blev samtidig bestemt, at domfældte skulle betale sagens omkostninger.

Domfældte kærede byrettens afgørelse om sagsomkostninger til landsretten, som imidlertid afviste kæremålet i medfør af retsplejelovens § 968, stk. 3, jf. 1013, stk. 1, 3. pkt., idet landsretten fandt, at byrettens omkostningsafgørelse ikke var uafhængig af sagens udfald.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0132.
Til top Sidst opdateret: 04-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk