Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om SKATs mulighed for at foretage udlæg i tilskudsmidler 
20-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. maj 2015 meddelt SKAT, Inddrivelsescentret tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. marts 2015.

En privatperson havde af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fået bevilliget penge til et projekt for stofmisbrugere. Pengene blev udbetalt til en konto i privatpersonens navn og cpr-nr. Kontoen var oprettet separat til midlerne og havde projektets navn på kontoudtogene. Kontoen blev udelukkende anvendt til udgifter i forbindelse med projektet.

SKAT, Inddrivelsescentret gjorde udlæg i midlerne på kontoen vedrørende privatpersonens gæld til SKAT, og privatpersonen gjorde indsigelse.

Fogedretten ophævede SKAT, Inddrivelsescentrets udlæg, da fogedretten fandt, at midlerne på projektets konto ikke var en del af privatpersonens personlige formue.

SKAT, Inddrivelsescentret kærede kendelsen til Østre Landsret der, med dissens, stadfæstede fogedrettens afgørelse. Flertallet fandt ligesom fogedretten, at midlerne på kontoen ikke kunne anses som en del af privatpersonens private formue.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0140.
Til top Sidst opdateret: 20-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk