Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om Procesbevillingsnævnets kompetence i fogedsager vedrørende modregning under 10.000 kr. 
03-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. april 2013 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. januar 2013 i en sag om fogedrettens prøvelse af SKATs inddrivelse af en parkeringsafgift på 510 kr. SKAT havde foretaget modregning for gæld til det offentlige, jf. inddrivelseslovens § 18, stk. 4. Ved kendelsen afviste landsretten at behandle kæremålet under henvisning til, at kravet ikke oversteg 10.000 kr., hvorfor sagen ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 584, stk. 2.

Sagen er behandlet under j.nr. 2013-22-0028.
Til top Sidst opdateret: 03-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk