Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om Arbejdsrettens kompetence i forhold til de almindelige domstoles kompetence 
04-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2011 meddelt en hovedorganisation kæretilladelse til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. marts 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens dom om afvisning af at behandle en sag om, hvorvidt en tvist mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver skulle afgøres ved faglig voldgift under henvisning til at Arbejdsretten var tillagt enekompetence til at afgøre sager af den pågældende art.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0158.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk