Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt videoafhøringer kunne anvendes som bevis under en eventuel hovedforhandling 
20-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2015 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 19. maj 2015. 

Den 19. juli 2014 rettede kommunen henvendelse til politiet, idet kommunen mistænkte, at sigtede havde misbrugt sine to mindreårige døtre seksuelt. Som følge heraf blev der den 4. august 2014 foretaget videoafhøring af døtrene. Sigtede blev ikke forinden gjort bekendt hermed, men var ved videoafhøringen repræsenteret af en beskikket forsvarer. Videoafhøringerne gav ikke anledning til at foretage yderligere efterforskningsskridt, hvorfor politiet henlagde sagen uden at oplyse sigtede om, at videoafhøringerne havde fundet sted. 

Den 14. oktober 2014 blev sigtede i forbindelse med et møde i kommunen angiveligt bekendt med videoafhøringerne, uden at han dog foretog sig videre i anledning heraf.

På baggrund af en ny anmeldelse fra kommunen blev der den 19. november 2014 foretaget endnu en videoafhøring af sigtedes døtre. Sigtede blev efterfølgende underrettet herom, ligesom han fik mulighed for at begære genafhøring.

Sigtede indbragte herefter spørgsmålet om, hvorvidt videoafhøringerne den 4. august 2014 og den 19. november 2014 kunne anvendes som bevis under en eventuel hovedforhandling, for retten, idet han gjorde gældende, at fremgangsmåden beskrevet i retsplejelovens § 745 e var tilsidesat.

Byretten fandt, at der var sket en tilsidesættelse af retsplejelovens § 745 e, stk. 2, idet politiet ikke havde underrettet sigtede om videoafhøringerne den 4. august 2014. Byretten fandt dog samtidig, at den manglende efterlevelse af bestemmelsen ikke førte til, at videoafhøringerne den 4. august 2014 ikke kunne anvendes som bevis under en eventuel straffesag mod sigtede, ligesom der ikke var forhold i sagen, der førte til, at videoafhøringerne den 19. november 2014 ikke kunne anvendes.

Den sigtede kærede afgørelsen til landsretten, der ligesom byretten fandt, at videoafhøringerne foretaget den 19. november 2014 kunne anvendes, og idet sigtede på denne baggrund ikke havde indsigelser mod videoafhøringerne foretaget den 4. august 2014, tiltrådte landsretten, at begge videoafhøringerne kunne anvendes som bevis under en eventuel hovedforhandling.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0144.
Til top Sidst opdateret: 20-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk