Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt trusler mod en leder i en kommune fremsat over for tredjemand er omfattet af straffelovens § 119, stk. 1 
18-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 15. april 2015. Tiltalte fremsatte under en telefonsamtale med en administrativ medarbejder i en kommune trusler mod en leder i samme kommune. Der blev som følge heraf rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, subsidiært straffelovens § 266. Byretten fandt, at truslerne skulle henføres under straffelovens § 266, idet truslerne ikke var fremsat direkte over for den pågældende leder, hvorfor det var betænkeligt at henføre forholdet under straffelovens § 119, stk. 1. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse under henvisning til, at tiltalte, uanset at han måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at truslerne ville blive viderebragt til den pågældende leder, ikke havde ”overfaldet” lederen, således som begrebet efter forarbejderne til ændringen af straffelovens § 119 i 1939 må forstås.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0120.
Til top Sidst opdateret: 18-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk