Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt trangsbeneficiet hindrer, at der kan foretages udlæg i en budgetkonto 
14-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. marts 2011 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 25. januar 2011. En af skyldneres kreditorer havde foretaget udlæg i skyldnerens budgetkonto. Beløbet på kontoen bestod af: 1) et beløb, der senere på måneden skulle overføres til skyldnere til at leve for, 2) udbetalte feriepenge med henblik på fremtidig ferie, og 3) et beløb til afholdelse af faste udgifter, herunder afdrag på gæld. Skyldneren havde overladt rådigheden over kontoen til et selskab, og havde dermed ikke selv rådigheden. Fogedretten begrænsede ved kendelse af 6. december 2010 udlægget til alene at omfatte de udbetalte feriepenge. Østre Landsret ændrede fogedrettens kendelse således, at det alene var beløbet, der senere på måneden skulle overføres til skyldneren til leveomkostninger, der kunne fritages for udlæg.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0040.
Til top Sidst opdateret: 14-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk