Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt ransagning på baggrund af en retsanmodning fra Tyskland kræver, at betingelserne i lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union skal være opfyldt. 
24-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. september 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten Retten i Horsens’ kendelse af 24. maj 2011, hvor byretten havde afvist anklagemyndighedens anmodning, der med retsanmodningen havde fremsendt 2 ransagningskendelser fra en tysk byret. Landsretten fandt, at anmodningen var omfattet af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, og at der herefter ikke var grundlag for anvende retsplejelovens bestemmelser analogt til at gennemføre ransagningen efter almindelige regler om gensidig retshjælp i straffesager.  Landsretten afviste herefter anmodningen under henvisning til, at formkravene efter den nævnte lov ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0216.
Til top Sidst opdateret: 24-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk