Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt manglende overholdelse af et "fuldt stop"-skilt indebærer en vigepligtsforseelse, hvor der ikke er nogen trafikanter at vige for. 
15-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 3. marts 2014. Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 26, stk. 2, som følge af at tiltalte ikke havde respekteret et ”fuldt stop”-skilt. Byretten fandt, at forholdet henhørte under færdselslovens § 4, stk. 1, og dermed ikke udløste et klip i kørekortet, idet det ikke kunne lægges til grund, at tiltalte havde tilsidesat sin vigepligt, da der ikke forelå oplysninger om tværgående trafik på den vej, som tiltalte kørte ind på. Landsretten fandt derimod, at forholdet skulle henføres under færdselslovens § 26, stk. 2, hvilket udløste et klip i kørekortet, uanset at der ikke forelå oplysninger om tværgående trafik, idet et ”fuldt stop”-skilt forskriver, at kørende har ubetinget vigepligt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0164.
Til top Sidst opdateret: 15-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk