Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt kære til landsretten af flere omkostningsafgørelser om flere sagsøgeres betaling af hver 7.000 kr. kræver appeltilladelse 
04-09-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2012 meddelt en kærende tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt i to sager af Østre Landsret den 30. marts 2012. Ved byrettens omkostningsafgørelser var i alt 9 sagsøgere blevet pålagt at betale 7.000 kr. hver i sagsomkostninger, efter at have hævet sagerne. Ved landsrettens kendelse afvistes to kæremål om prøvelse af byrettens omkostningsafgørelser under henvisning til retsplejelovens § 389, stk. 2, og at der var tale om individuelle omkostningsafgørelser vedrørende hver enkelt sagsøger, der ikke for hver enkelt sagsøger oversteg 10.000 kr. 

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-2-0217 og 2012-22-0274. 
Til top Sidst opdateret: 04-09-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk