Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt kære skal ske i medfør af retsplejelovens regler eller lov om Bruxelles I-forordningen mv. 
04-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2010 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. november 2010 vedrørende virksomhedens kære af fogedrettens kendelse om, at et retsforlig indgået i Tyskland kan eksekveres i Danmark.
Ved kendelsen har landsretten afvist kæremålet som for sent iværksat i forhold til kærefristen i retsplejeloven. I ansøgningen om appeltilladelse har virksomheden anført, at kæren er rettidigt iværksat i forhold til kærefristen i lov om Bruxelles I-forordningen mv.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0458.
Til top Sidst opdateret: 04-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk