Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt et supplerende anlægstilskud til et vandværk er opkrævet med tilbagevirkende kraft 
13-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2013 meddelt et andelsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2013.
Sagen vedrørte spørgsmål om, hvorvidt et vandværk var berettiget til at opkræve et supplerende anlægstilskud hos andelsselskabet. Tilskuddet var opkrævet i henhold til et takstblad for 2008, som var godkendt af kommunen. Bidragets størrelse var imidlertid beregnet ud fra et vandforbrug, som lå forud for kommunens godkendelse.
Byretten fandt, at vandværket havde haft den fornødne hjemmel til at opkræve anlægstilskuddet i henhold til et regulativ fra 2005.
Landsretten bemærkede, at bestemmelsen om det supplerende anlægstilskud først blev indsat i takstbladet for 2008, og at vandværket ikke tidligere med hjemmel i regulativet på tilsvarende vis havde opkrævet supplerende anlægstilskud. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at tillægge takstbladet tilbagevirkende kraft, og at vandværket derfor ikke havde været berettiget til at foretage opkrævningen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0455.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk