Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt et slag i eller kast mod ansigtet med et drikkeglas skal henføres til straffelovens § 244 eller § 245, stk. 1. 
17-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2010 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. august 2010. Der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved at have slået eller kastet et glas i ansigtet på forurettede, hvorved denne blandt andet fik en flænge på højre side af næsen. Domfældte var i byretten idømt 40 dages fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste. Forholdet var henført til straffelovens § 244 under hensyn til, at glasset ikke knustes mod forurettedes ansigt, og at skaderne på forurettede var begrænsede. Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet 1 dommer dog dissentierede for at henføre forholdet til straffelovens § 245, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0213.
Til top Sidst opdateret: 17-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk