Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en udlejers fortjeneste ved genudlejning skal fradrages i udlejers erstatningskrav mod lejer i anledning af lejers uberettigede ophævelse af lejemålet før udløbet af uopsigelighedsperioden. 
03-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2010 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2010.
Ved dommen dømte landsretten ligesom byretten lejer til at erstatte udlejers tab i anledning af lejers uberettigede ophævelse af et erhvervslejemål før udløbet af den aftalte uopsigelighedsperiode. Landsretten fandt, at selvom udlejers lejeaftale med en ny lejer på sigt ville kunne vise sig mere fordelagtig end den ophævede lejeaftale, kunne dette ikke føre til, at en sådan fremtidig økonomisk fordel skulle fratrækkes det tab, som udlejer var blevet påført som følge af lejers misligholdelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0426.
Til top Sidst opdateret: 03-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk