Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en mødeindkaldelse, der var sendt anbefalet, men ikke afhentet på posthuset, kunne anses for at være kommet frem. 
15-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2014 meddelt en debitor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2014 i en fogedsag.
Fogedretten havde alene fremsendt en mødeindkaldelse med anbefalet post. Af indkaldelsen fremgik, at fogedretten ville anse debitorens protest for bortfaldet, hvis debitoren udeblev fra mødet. Debitoren udeblev, og fogedretten bestemte efterfølgende, at en anmodning om genoptagelse af sagens behandling ikke skulle imødekommes. Under kæren lagde landsretten til grund, at indkaldelsen til fogedmødet var kommet frem til debitoren, idet det var dennes risiko, at indkaldelsen ikke blev afhentet på posthuset inden udløbet af henliggefristen. Landsretten stadfæstede herefter fogedrettens kendelse.

Sagen blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2014-22-0405.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk