Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en hovedentreprenør kan kræve erstatning af en underentreprenør på grund af mangelfuldt arbejde på trods af, at bygherren har betalt hele entreprisesummen og uden indsigelser 
09-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2010 meddelt en hovedentreprenør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. oktober 2009. Sagen var anlagt af en underentreprenør mod hovedentreprenøren med påstand om betaling for udført arbejde på en terrasse til et sommerhus. Hovedentreprenøren gjorde heroverfor gældende, at han havde et krav, der kunne modregnes i underentreprenørens krav under henvisning til, at det udførte arbejde var behæftet med mangler. Bygherren havde betalt hele entreprisesummen og ønskede ikke at fremsætte mangelsindsigelser. Byretten dømte hovedentreprenøren til at betale hele den fakturerede pris på det af underentreprenøren udførte arbejde. Retten fandt ved sin afgørelse bl.a., at arbejdet var behæftet med mangler, men retten lagde til grund, at hovedentreprenøren ikke havde lidt noget tab som følge af det mangelfulde arbejde, da bygherren havde valgt at acceptere arbejdet. Der var derfor ikke grundlag for, at tilkende hovedentreprenøren erstatning for de konstaterede mangler. Hovedentreprenøren ankede sagen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0323.           
Til top Sidst opdateret: 09-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk